Hizmet Standartları

NEVVAR SALİH İŞGÖREN ALSANCAK DEVLET HASTANESİ 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra No Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi
(En Geç)
1 Poliklinik Muayene 1-T.C Kimlik Numaralı Hüviyetiniz (90 Dk.)
2 Sağlık Kurulu(ilaç muafiyet raporu) a- T.C Kimlik Numaralı Kimlik
b- Dilekçe 
c- 2 Adet Fotoğraf,
d- Ücret Ödendi Makbuzu ( Sosyal güvencesi olmayanlardan )
(15 Dak.)
3 Sağlık Kurulu Rapor Rapor Düzenlenmesi
Özel Eğitimden Yararlanacak Hastalar için
Talep dilekçesi (18 yaş altı için Anne-Baba veya vasisi tarafından verilecek ve kimlik ibraz edilecek, boşanmış anne ve babaların soyadları tutmadığından velayeti alan kişinin başvurusu gerekir.) T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Önceden alınan özürlü sağlık kurul raporu, Rehberlik Araştırma Merkezinin vermiş olduğu rapor süresini belirten değerlendirme raporu, Özel eğitim aldığı merkez tarafından düzenlenmiş Gelişim Faaliyet Raporu (6 saat)
4 Sağlık Kurulu İşlemleri Kurul Raporunun Düzenlenmesi(2022 Sayılı) 2022 sayılı yasadan faydalanmak için; İkamet ettiği adresin bağlı bulunduğu Mal Müdürlüğünden Hastanemize yazılmış üst yazı, T.C. Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik fotokopisi, Gelir vergisinden muaflık için; Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğünden alınacak üst yazı, 5 adet fotoğraf(son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik fotokopisi (2 Gün)
5 Sağlık Kurulu İşlemleri Kurul Raporunun Düzenlenmesi(Dilekçe İle) Talep dilekçesi, T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi (2 Gün)
6 Sağlık Kurulu İşlemleri İşe giriş, Durum bildirir, Silahlı-Silahsız özel güvenlikler ve Silah ruhsatı raporlarının düzenlenmesi Talep dilekçesi, T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Vezne makbuzu (2 Gün)
7 Saglık Kurulu İşlemleri İstirahat raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen, istirahat süresinin belirtildiği rapor kâğıdı, T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, çekilen röntgen filmleri (3 saat)
8 Saglık Kurulu İşlemleriMalzeme raporları ve İşitme cihazı raporlarının düzenlenmesi T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Solunum fonksiyon testi, Çekilen filmler, Akciğer kan gazı ve yapılan tetkik ve tahliller (4 saat)
9 Saglık Kurulu İşlemleriYaş tashihi ve adli vakalar için rapor düzenlenmesi Mahkemeden alınan üst yazı, 4 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, (6 saat)
10 Laboratuar Tetkikleri 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (4 Saat)
11 Lab tetkikleri Mikrobiyoloji Biyokimya Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu (2 Saat)
12 Lab tetkikleri Hormon Tetkikleri Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu (4 Saat)
13 Lab tetkikleri Kültür Tetkikleri Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu (3 Gün)
14 Lab tetkikleri Portör Muayenesi Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu (3 Gün)
15 Lab tetkikleri Hiz Dilekçenin okunmasına müteakip 24 saat içerisinde met satın alınan sipesifik tet. Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu (4 Gün)
16 E Laboratuvar sonuç alma İnternet girişi, T.C.Kimlik numarası (5 Dk.)
17 Röntgen Çekimi 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (30 Dk.)
18 Sistoskopi yapılması Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.) ( 30 dk-)
19 Elektrokardiografi 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (30 Dk)
20 EFOR Testi Yapılması 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (30 dk)
21 EKO Testi Yapılması) 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi ( 5 gün)
22 Renkli Dopler Testi 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (2 saat)
23 EEG çekilmesi 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (15 Gün)
24 EKG holter 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (30 dk)
25 tansiyon holter 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (30 dk)
26 Bilgisayarlı Tomografi 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (1 saat)
27 EMG çekimi 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (15 Gün)
28 Odyogram 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (20 dk )
29 foniatri 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (20 dk)
30 Radyoloji tetkikleri Mamografi 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (1 Saat)
31 Sadece tıhımpanogram ve reflex 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (10 dk)
32 Ultrasonografik Tetkikler 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (1 saat)
33 Mamografi 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (1 saat)
34 Solunum Fonksiyon Test 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (5 dk)
35 Endoskopik tetkik 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (30 dk)
36 Manyetik Rezonans Görüntüleme(MR) 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi (5 saat)
37 Patolojik Tetkikler 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi, (5 Gün)
38 Diyaliz Hizmeti 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hasta adına düzenlenmiş sağlık kurulu raporu 3- Yeşilkartlı hastalar için fotoğraflı ön yüz fotokopisi (5 saat)
39 Ameliyat öncesi tetkikler 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
(5 saat)
40 A3 grubu Ameliyatlar 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
(2 saat)
41 B grubu Ameliyatlar 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
(1saat)
42 C grubu Ameliyatlar 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
(45 dak)
43 D grubu Ameliyatlar 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
(30 dak)
44 E grubu Ameliyatlar 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,
4-Hasta Dosyası
(15 dak)
45 Epikriz Raporu 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe (5 dk)
46 Ameliyat Raporu 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe (5 dk)
47 Hasta Hakları Başvurusunun kabülü ve cevaplanması 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Başvuru Formu (10 gün)
48 Şikâyet başvurusuna cevap verilmes i Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren), (10 Gün)
49 Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi Savcılık veya mahkeme yazısı veya Talep dilekçesi,(Kendisi, 18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzalı), T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, (1 saat)
50 Bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren) veya elektronik ortamda internet sayfamızdan başvuru (2 Gün)
51 Sürekli İlaç Kullanım Raporu Günlük 1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hastanın Tüm Tetkikleri(Gerekirse), 3-Hekim İstemi (1 saat)
52 Sağlık kurulu raporu (sürücü olur raporu) Dilekçe (3 Saat)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri   İkinci Müracaat Yeri  
İsim Op. Dr. Caner ALPTEKİN İsim  
Unvan Başhekim Yardımcısı Unvan  
Adres NEVVAR SALİH İŞGÖREN ALSANCAK DEVLET HASTANESİ Adres  
Tel 0,232,463 64 65 Tel  
Faks 0,232,464 80 34 Faks  
e-Posta

 

e-Posta  

 
© 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.