Akılcı İlaç Kullanım Politikamız

  • Hastanın klinik bulgu ve bireysel özelliklerine göre; uygun tedavi süresi, doz ve uygun yolla kullanılacak olan ilacın seçilmesini,
  • İlaç tedavisinin etkili, güvenli ve ekonomik biçimde uygulanmasının sağlanmasını,
  • Yan etki ve ilaç-ilaç, ilaç-gıda etkileşimlerinin göz önüne alınmasını,
  • Tedaviye verilen cevabın değerlendirilmesini,
  • Hastalarda farkındalık oluşturulmasını kapsar.




© 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.