Evde Sağlık Hizmetleri


Evde sağlık hizmetleri
Daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında;
-Muayene
- Tetkik, tahlil
- Tedavi
- Tıbbi sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi
- İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi
- Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması
- Hastanın ve ailesinin, evde sağlık sürecinde üstlenebilecekleri görevler, hastalık ve sağlık süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi
- Hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık
gibi hizmetlerin verilmesini kapsar.


Evde sağlık hizmetlerinden yararlanmak için;

Kişi ya da bakımından sorumlu olan veli/vasisi tarafından 444 3 833 numaralı telefonu arayarak başvuru yapılır.
Kaydı yapılan hasta bilgileri ilgili ekibin sistemine düştükten en kısa zamanda ev ziyareti gerçekleştirilir.
Ekip doktor, hemşire ve sağlık memurundan oluşur.