Anlaşmalı Kurumlar
06 Eylül 2022

KURUM
      ANLAŞMA KONUSU

AS ANATOMİK DİŞ LABORATUVARI
       DİŞ PROTEZ

TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

       BİYOKİMYA, MİKROBİYOLOJİ

TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
       MR

DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ                                         
        MR