Anlaşmalı Kurumlar

KURUM
ANLAŞMA KONUSU
AS ANATOMİK DİŞ LABORATUVARI
       DİŞ PROTEZ
TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
       BİYOKİMYA, MİKROBİYOLOJİ
TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
       MR
DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ                                                 MR