Eğitim Birimi
24 Temmuz 2023

 Eğitim Hemşiresi: Ayşe YUVARLAK


         EĞİTİM BİRİMİ  GÖREVLERİ:

  • Hastanede işe yeni başlayan ve görev yeri değişen personelin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon eğitimlerinden sorumludur.
  • Hastanenin kalite iyileştirme faaliyetleri doğrultusunda hasta/hasta yakını ve çalışanlara yönelik etkili bir eğitim verilmesinden ve eğitim kayıtlarının takibinden sorumludur.
  • Açılan sertifikalı eğitim programlarına katılım sağlanması için, planlama ve yürütme yapmakla sorumludur.
  • Hastanede yapılması planlanan bilimsel çalışmalara uygunluk süreçlerinin takibinden sorumludur.
  • Yapılacak sosyal etkinliklerin organizasyonundan sorumludur.
  • Kurumda çalışan personele yönelik mesai dışında açılan Halk Eğitim Merkezi kurs programlarının planlanması ve yürütülmesinin takibinden sorumludur.
  • Kurumda başlayan stajer öğrencilerin kabulü ve takibinden ,koordine edilmelerinden sorumludur.