Palyatif Bakım Servisi
21 Eylül 2022

PALYATİF BAKIM EKİBİMİZ;


palyatif.jpg                    palyatif.jpg                  tülin.jpg

Sorumlu Hekim:                                                                          Dr. Ayşe AYDINER                                                         Dr. Tülin KARAÇOBAN 

Uz.Dr.Ayşe Sunay GÜNDÜZ (Nöroloji Uzmanı)     

                                                                               

Sorumlu Hemşire: Emel YAZER 


Hastanemiz Palyatif Bakım Ünitesi 
16.11.2015 tarihinde 8 yataklı olarak hizmete açılmıştır. Daha sonra yapılan tadilat ve düzenleme ile 28.09.2020 tarihinde toplam 75 yataklı olarak tescillenmiştir.  

Palyatif Bakım Nedir?

Palyatif bakım; yaşamı tehdit eden bir hastalıkla yüz yüze kalıp yaşam kalitesi çok ciddi şekilde bozulmuş, hasta ve hasta yakınlarının yaşam  kalitesinin artırılmasına yönelik bir yaklaşımdır. Başta ağrı olmak üzere fiziksel, psikososyal ve manevi  problemlerin erken tanı ve tedavisini destekler.


Palyatif Bakımın amacı nedir?

•    Ağrı ve sıkıntı veren diğer semptomları rahatlatır.    
•    Hasta bakımına psikolojik ve manevi destek sağlar.
•    Hastaların yaşam süresince mümkün olduğunca aktif yaşamasını destekler.
•    Hastanın hastalığı sırasında veya yas sürecinde ailenin bu sürecin üstesinden gelebilmesini destekleyen bir hizmet verir.
•    Hastanın yaşam kalitesi arttırılarak hastalığın seyrini de olumlu etkilemeyi hedefler.

Palyatif bakım hizmeti kimlere verilebilir?
•    Terminal dönem kanser hastaları 
•    Kronik ağrısı olan kanser hastaları 
•    Beslenme yetersizliği olan hastalar 
•    Evinde ya da hastanede NIV kullanan, akut problemi olmayan KOAH hastaları 
•    Nörolojik hastalıklar ( demans, post resusitasyon ve CVO ya bağlı kronik bakım hastaları) 
•    ALS, MS, parkinson vd nöromuskuler hastalığı olan bakım hastaları 
•    Protein enerji alımı çeşitli nedenlerle malnutrisyonda olan hastalar 
•    Trakeostomisi ya da PEG i değişecek ya da kapatılacak hastalar 
•    Basınç yarası açılmış hastalar 
•    Çeşitli nedenlerle yatalak veya hareket kısıtlılığı olan, evde bakımında zorluk yaşanan hastalar 

Palyatif bakımın sağladığı avantajlar nelerdir:
•    Hasta 24 saat güvenli bir ortamda gözetim altında tutulmaktadır.
•    Hastanın semptomları (ağrı, kabızlık, ajitasyon gibi) anında ve daha etkili bir şekilde çözümlenmektedir.
•    Hasta ve hasta yakınlarının da sosyal yaşantıları düzene girmektedir.
•    Hastanın kişisel hijyeni evde olduğundan daha etkili bir şekilde korunmaktadır.
•    24 saat hasta bakımı evde olduğundan daha etkili bir şekilde verilmektedir.
•    Hastanın tıbbi bir sorunu olduğunda hastaneye getirmeye gerek kalmamaktadır.

 

IMG_9318.JPG   IMG_9320.JPG    IMG_9322.JPG


Hasta Odaları


IMG_9325.JPG       IMG_9326.JPG


Hobi Odası