Sosyal Hizmet Birimi
01 Eylül 2022

                                                                                                                       SOSYAL HİZMET.jpg

SOSYAL HİZMET UZMANLARIMIZ:

Gülay BEYAZ AYABİL

Özgül KAPICI

TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR ?

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psikososyal ve sosyoekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

 TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ

Hastaneye başvuran hastalardan; özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere; sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psikososyal ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla; tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının düzenli yapılabilmesi için bu kapsamda Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2011 tarih ve 7465 sayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” yayınlanmıştır.

SOSYAL HİZMET UZMANI (SOSYAL ÇALIŞMACI) KİMDİR ?

Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmet Bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) unvanını almış olan profesyonel bir meslek elemanıdır. Hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi, sorunları ile baş etme becerilerinin geliştirilmesi gibi hizmetleri mesleki bilgi, beceri ve bir disiplin içinde uygular.

SOSYAL HİZMET UZMANI KİMLERE HİZMET VERİR?

1. Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,

2. Engelli hastalar,

3. Sağlık güvencesiz hastalar,

4. Yoksul hastalar,

5. Aile içi şiddet mağduru hastalar,

6. İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,

7. Mülteci ve sığınmacı hastalar,

8. İnsan ticareti mağduru hastalar,

9. Yaşlı, dul ve yetim hastalar,

10. Kronik hastalar,

11. Ruh sağlığı bozulmuş hastalar,

12. Alkol ve madde bağımlısı hastalar,

13. Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar

14. İl dışından gelen hastalar

Öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar için sosyal hizmet müdahalesini planlar

TIBBİ SOSYAL HİZMET UZMANLARI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MESLEKİ ÇALIŞMALAR

• Hastayla Psikososyal Görüşme                                                        • Hasta Ailesiyle Psikososyal Çalışma

• Sosyal İnceleme ve Değerlendirme                                                 • Ev veya Kuruluş Ziyareti

• İşyeri Ziyareti                                                                                        • Okul Ziyareti

• Kurum Bakımına Yerleştirme                                                            • Geçici Barınma Merkezlerine Yerleştirme

• Ayni ve Nakdi Yardım Sağlama                                                         • Tedavi Giderleri İçin Kaynak Bulma

 • Hastalarla Grup Çalışması                                                                • Hasta Ailesiyle Grup Çalışması

• Hasta Eğitimi ve Uğraşı Çalışmaları                                                • Hasta Nakil Hizmeti

• Hasta Ailesinin Psiko-sosyal Eğitimi                                               • Sosyal Etkinlik

• Diğer Mesleki Müdahaleler