Evde Sağlık Hizmetleri
04 Temmuz 2023


Sorumlu Hekim:
Dr. Nergiz YILDIZ GÖK

Sorumlu Sağlık Memuru Ferhat KARABASMAZ

Hemşire Fatma BAŞTAŞ

Evde Sağlık Teknikeri Dicle ARIKAN

 

EVDE SAĞLIK.jpg

Evde sağlık hizmetleri

Daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında;
-Muayene
- Tetkik, tahlil
- Tedavi
- Tıbbi sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi
- İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi
- Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması
- Hastanın ve ailesinin, evde sağlık sürecinde üstlenebilecekleri görevler, hastalık ve sağlık süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi
- Hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık
gibi hizmetlerin verilmesini kapsar.


Evde sağlık hizmetlerinden yararlanmak için;

Kişi ya da bakımından sorumlu olan veli/vasisi tarafından 444 3 833 numaralı telefonu arayarak başvuru yapılır.
Kaydı yapılan hasta bilgileri ilgili ekibin sistemine düştükten en kısa zamanda ev ziyareti gerçekleştirilir.
Ekip doktor, hemşire ve sağlık memurundan oluşur.