➤ Hastanemiz Uluslararası "Dijital Hastane" belgesi HIMSS Stage 6 belgesi almaya hak kazanmıştır.
18 Ağustos 2022

IMG20210527154532.jpg


Hastanemiz EMRAM kriterlerine göre validasyon sürecini tamamlamış, 27.05.2021 tarihinde online olarak yapılan değerlendirmede HIMSS Stage 6 belgesi almaya hak kazanmıştır.

 EMRAM nedir?

Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme (EMRAM)

HIMSS Avrupa, dünya üzerindeki hastanelerde süreçleri iyileştirmek ve hastaların daha iyi hizmet almasını sağlamak için geliştirdiği yöntem ve akış modellerini, HIMSS Analitik adı altında uluslararası bir standardizasyon mekanizması haline getirerek EMRAM’ı geliştirmiştir. Bu model, hastanelerin elektronik tıbbi kayıt yeteneklerini en temel hizmetlerden kağıtsız tıbbi kayıt ortamına kadar genişleyen bir aralıkta ele almaktadır. HIMSS Avrupa, bu model ile hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirmek ve geldikleri seviyeyi tespit etmek için uluslararası düzeyde kabul gören bir derecelendirme yapmakta ve  6. ve 7. Seviyeye gelmiş olan hastaneleri uluslararası HIMSS organizasyonlarında  ilan ederek akreditasyon belgesi vermektedir. 

HIMSS EMRAM seviyelendirmesi ile hastanelerin sürekli gelişen sağlık bilişimi teknolojilerine uluslararası standartlarda uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır. 


6. Seviye :            

Teknoloji, kapalı döngü sürecinin gerçekleştirilmesinde, ilaç, kan ürünleri ve anne sütü yönetimi, kan numunesinin toplanması ve takip edilmesi için kullanılmaktadır.
Kapalı döngü süreçleri hastanemizin yüzde ellisinde (%50) tam olarak uygulanmaktadır.
Bu yetkinlik acil servisde de uygulanır fakat acil servis %50 kuralı dışındadır.
Elektronik ilaç yönetim kaydı (eMAR) ve teknoloji, güvenli bakım noktası süreçleri ve sonuçlarını maksimize etmek için elektronik order sistemi (CPOE), eczacılık ve laboratuvar sistemleri ile entegre edilmiştir.
Klinik karar destek sistemimin daha ileri bir seviyesi, ilaç yönetimi, kan ürünleri, anne sütü yönetimi ve kan numunesi işlemi için “beş doğru kuralı”  ve diğer “kuralları” sağlamaktadır.
İleri seviye klinik karar destek sistemi örnek olarak en azından varyans ve uyumluluk uyarıları formundaki protokol ve sonuçlar ile ilişkili hekim dokümantasyonu tarafından başlatılan bir rehberlik temin etmektedir.
Mobil/ taşınabilir aygıt güvenlik politikası ve uygulamaları kullanıcıya ait aygıtlara uygulanmıştır.
Hastane, eyleme geçilmesi için yönetim otoritesine yıllık güvenlik risk değerlendirmesi raporu sunmaktadır.